Nederland is een waterland hoor je mensen altijd zeggen. Dit is het eigenlijk altijd geweest maar wat veel mensen niet weten is dat er hard gewerkt is en wordt om het water te bedwingen zodat we beschermd zijn tegen overstromingen ed.

Een plek waar dit waarschijnlijk het beste te zien is zijn de Deltawerken in Zeeland.